Додаток №1

до Наказу №01-АГ від «03» лютого 2017 р.

Офіційні правила акції
«КУПУЙ на EXIST.UA поліс автоцивілки (ОСЦПВ) від СК “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС”»

1. Загальні положення

Дані офіційні правила (далі по тексту - Правила) визначають порядок та умови проведення акції «КУПУЙ на EXIST.UA поліс автоцивілки (ОСЦПВ) від СК “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС”» (далі по тексту – Акція).

Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Процедура визначення переможців Акції не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

2. Організатор Акції

2.1. Організатором (Замовником) Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСІСТ АВТОМОТІВ» (далі – «Організатор»), код ЄДРПОУ 39491019, зареєстроване за адресою: 02660, Україна, м. Київ, вулиця Магнітогорська, буд. 1, офіс 228.

3. Мета проведення Акції

3.1. Метою проведення Акції є формування інтересу та просування послуг Організатора, залучення нових споживачів, збільшення обсягів продажу товарів та послуг, а також збільшення кількості замовлень, що здійснюються у Інтернет-магазині автозапчастин EXIST.UA.

4. Учасники Акції

4.1. В Акції мають право брати участь дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років та які є користувачами сайту WWW.EXIST.UA, а також дійсними або потенційними споживачами товарів та послуг, що пропонуються Інтернет-магазином автозапчастин EXIST.UA (далі – Учасники Акції).

4.2. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати участь в ній:

- іноземці та особи без громадянства;

- обмежено дієздатні і недієздатні особи;

- особи, що не є користувачами сайту WWW.EXIST.UA (не зареєстровані/авторизовані на сайті WWW.EXIST.UA).

5. Територія та період проведення Акції

5.1. Акція проводиться на всій території України (за винятком тимчасово окупованої території відповідно Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII, території проведення АТО) (далі – «Територія проведення Акції»).

5.2. Період проведення Акції з «06» лютого 2017 року по «05» березня 2017 року (далі – «Період проведення Акції»).

5.3. Період проведення Акції може бути змінений Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

6. Заохочення Акції

6.1. Фонд Заохочень Акції (надалі – Заохочення) складається з 10 (десяти) акційних сертифікатів Інтернет – магазину автозапчастин «EXIST.UA» номіналом 1000 грн.

Під акційним сертифікатом мається на увазі унікальний код, що надає право на знижку у розмірі, що зазначений в номіналі, при наступній покупці (замовленні) товару в Інтернет – магазині автозапчастин « EXIST . UA » . Вищезазначений унікальний код міститься у Акційному сертифікаті, що буде видавитись обраним відповідно до цих Правил учасникам. Акційний сертифікат не є платіжним документом чи цінним папером.

Заохочення Акції, визначені в п.6.1. цих Правил, можуть бути отримані обраними відповідно до цих Правил учасниками та використані виключно при здійсненні наступної після отримання Заохочення покупки в Інтернет – магазині автозапчастин « EXIST . UA » у період з 07.03.2017 до 31.05.2017 року включно.

6.2.Організатор залишає за собою право збільшити або зменшити кількість Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.9.11. цих Правил.

6.3. Зовнішній вигляд, різновид, тип та характеристики (упаковка/об’єм і інші характеристики) Заохочень визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.

6.4. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

6.5.У разі неможливості отримання Заохочення Учасником Акції, який здобув право на отримання такого Заохочення, з причин, що не залежать від Організатора Акції, в тому числі, через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем тощо, таке Заохочення використовується Організатором Акції за власним розсудом.

6.6.Організатор не несе жодної відповідальності щодо подальшого використання Заохочень переможцями Акції після їх одержання, за неможливість переможцями Акції скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

6.7. Кількість Заохочень обмежена і становить вищезазначену кількість. Відповідальність Організатора не виходить за межі кількості Заохочень Акції, що зазначена вище.

6.8.Організатор не відповідає за виконання зобов’язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку, якщо учасник Акції, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Акції.

6.9.Отримання Заохочень передбачено тільки для Учасників Акції та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення та/або право на його отримання буде предметом угоди.

6.10. Учасники Акції мають право відмовитися від Заохочення. У разі відмови Учасника Акції від отримання ним Заохочення Акції будь-які претензії Учасника Акції з цього приводу Організатором не приймаються і не розглядаються.

6.11. Кожен Учасник Акції має право отримати тільки одне Заохочення Акції за весь Період проведення Акції.

7. Умови участі в Акції та умови визначення учасників, що мають право на отримати Акційний сертифікат.

7.1. Для участі в Акції особі, що відповідає вимогам, вказаним у розділі 4 цих Правил, потрібно протягом Періоду проведення Акції, зазначеного в п.5.2. цих Правил:

7.1.1. Зареєструватись на сайті WWW.EXIST.UA, у випадку якщо особа, не є користувачем сайту WWW.EXIST.UA.

7.1.2. Придбати поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – Поліси ОСЦПВ) на один рік (для власників легкових авто) від ПрАТ «Європейський страховий альянс» у будь-якому офісі продажів Інтернет-магазину автозапчастин EXIST.UA на Території проведення Акції та сплатити страхову премію за полісом в повному обсязі;

7.1.3. Повідомити менеджеру Організатора свій персональний код клієнта.

7.2. Учасники Акції, що здобудуть право на отримання одного з Заохочень Акції, передбачених п. 6.1. цих Правил (далі – Переможці Акції), будуть визначені методом випадкової вибірки серед усіх учасників Акції, які виконали умови даних Правил.

7.3. Визначення Переможців Акції здійснюється за допомогою Інтернет-сервісу випадкового вибору «Random.org» (https://www.random.org/), робота якого заснована на принципі випадкової вибірки. У даному сервісі не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Акції.

7.4. Визначення 10 (десяти) Переможців Акції відбуватиметься 06.03.2017 року о 12:00.

7.5. Результати визначення Переможців Акції будуть опубліковані на веб-сторінках http://vk.com/exist_ua та https://www.facebook.com/www.exist.ua у день їх визначення.

7.6. Особисте повідомлення про здобуття права на отримання Акційного сертифікату буде відправлено на e-mail адресу, яку вказав Учасник Акції при заповненні реєстраційної форми або за вказаним Учасником номером телефону. Організатор не несе відповідальності за неотримання Переможцем Акції відповідного повідомлення на електронну пошту або за вказаним номером.

7.7. Для отримання Акційного сертифікату обраний Учасник Акції повинен протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання особистого повідомлення про визначення його Переможцем та про здобуття права на одержання Акційного сертифікату, відповісти на повідомлення Організатора та погодити з Організатором дату, час та порядок отримання Акційного сертифікату. У випадку якщо Організатор не зможе зв’язатися з Учасником можливими для Організатора засобами зв’язку з незалежних від Організатора причин, то Учасник автоматично втрачає набуте ним право на отримання Акційного сертифікату, передбаченого п. 6.1. цих Правил.

8. Умови дії та порядок використання Акційних сертифікатів.

8.1. Строк дії сертифікатів – з 07 березня 2017 року до 31 травня 2017 включно (далі – Строк дії сертифікатів). По закінченню цього терміну всі не використані сертифікати анулюються.

8.2. Акційний сертифікат може бути використаний наступним чином:

8.2.1. До 31.05.2017 року включно Учасник Акції, який отримав Акційний сертифікат та вирішив його використати, може придбати товар в Інтернет – магазині автозапчастин «EXIST.UA» (www.exist.ua). Перед оплатою такої покупки Учасник Акції має пред’явити Акційний сертифікат (далі – пред’явник сертифікату) Представнику Інтернет – магазину автозапчастин «EXIST.UA».

8.2.2. Представник перевіряє Акційний сертифікат, визначаючи розмір Заохочення (знижки на придбання товарів), робить відмітку на Акційному сертифікаті про те, що за ним пред’явник сертифікату отримав певну знижку при придбанні товару.

8.2.3. Заохочення (знижки на придбання товарів) може бути отримане протягом Строку дії сертифікатів виключно під час придбання товару в Інтернет – магазині автозапчастин «EXIST.UA» та лише зареєстрованим клієнтом інтернет-магазину EXIST.UA.

8.2.4. Одне Заохочення можна використати лише один раз. Вартість Знижки на наступну покупку не підлягає поділу та/або не може бути використана частинами, шляхом надання часткових знижок на декілька окремих покупок. Одна Знижка на наступну покупку надає право знижки на товари, що купуються за одним замовленням.

8.2.5. У разі обрання пред’явником сертифікату товару на суму меншу номіналу Акційного сертифікату або на суму, що дорівнює номіналу Акційного сертифікату, в видатковому документі на кожну позицію товару зазначається:

При цьому, вартість одиниці товару, вибраного з використанням Акційного сертифікату, не може бути меншою, ніж 1,20 грн. з урахуванням ПДВ.

8.2.6. При обранні товарів на суму, яка менша за номінал Акційного сертифікату, залишок грошових коштів, як позитивна різниця між номіналом сертифіката та сумою рахунку за обраний товар на оплату пред’явнику сертифікату не повертається, не відшкодовується і не компенсується ні грошовими коштами, ні будь-яким іншим способом.

8.2.7. Якщо сума обраних товарів більша за номінал Акційного сертифікату, то передбачається додаткова сплата різниці (між сумою обраного товару і сумою вказаною на Акційному сертифікаті (номіналом Акційного сертифікату)) грошових коштів, що сплачуються пред’явником сертифікату в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Продавця, при цьому сума, що відповідає номіналу знижки, розподіляється пропорційно залежно від кількості позицій (артикулів) товару в видатковому документі. У видатковому документі на кожну позицію товару зазначається:

При цьому сума до сплати не може бути меншою, ніж 1,20 грн., з урахуванням ПДВ.

8.2.8. У разі повернення товару, придбаного за допомогою Акційного сертифікату, повертається лише сума сплачена пред’явником сертифікату в безготівковій формі, з урахуванням знижки, на розрахунковий рахунок Продавця.

9. Інші умови

9.1. Усі рішення, прийняті Організатором щодо Акції, є остаточними і не підлягають оскарженню.

9.2. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо контактів, за якими з ними необхідно зв’язуватись.

9.3. Перед участю в Акції Учасник зобов’язаний ознайомитися з цими Правилами. Виконання Учасником умов Акції підтверджує повну та безумовну згоду Учасника з даними Правилами.

9.4. Беручи участь в Акції, учасник добровільно погоджується з умовами проведення такої Акції.

9.5. Факт використання Сайту Акції, в тому числі й участь в Акції, означає повну згоду Учасника Акції з даними Правилами, в тому числі безумовну добровільну згоду з тим, що Організатор має право на безоплатне використання будь-якої добровільно наданої Учасником Акції інформації, e-mail адрес, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про Учасників з рекламною/маркетинговою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), а також право публікації в засобах масової інформації, Інтернеті, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ та/або з будь-якою іншою метою, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного та/або комерційного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. При цьому таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції. Авторські права на такі матеріали належать Організатору. Надання такої згоди є автоматичним та відбувається шляхом прийняття Учасником участі в Акції.

9.6. Надання такої згоди є остаточним та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій на підтвердження згоди Учасників.

9.7. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, а результати участі цього Учасника у Акції визнаються недійсними.

9.8. У разі відмови Учасника Акції від отримання Заохочення відповідно до умов цієї Акції, Учасник не має права вимагати від Організатора Акції будь-якої компенсації.

9.9. Проїзд до місця отримання Заохочення і в зворотному напрямку, проживання, харчування та будь-які інші витрати Учасників, понесені ними у зв’язку з їх участю в Акції, отриманням та/або використанням Заохочення оплачуються Учасниками самостійно, компенсації чи поверненню не підлягають.

9.10. Повна інформація про умови проведення Акції викладена у даних Правилах. З Правилами можна ознайомитись:

- на сайті http://prg.exist.ua/esa/umovy.html

9.11. Дані Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом їх розміщення на сайті http://prg.exist.ua/esa/umovy.html та на офіційних сторінках у соціальних мережах https://www.facebook.com/www.exist.ua та http://vk.com/exist_ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Правил.

9.12. Організатор залишає за собою право призупинити або скасувати Акцію в будь-який час і за будь-якої причини без попереднього повідомлення.

9.13. Організатор Акції залишає за собою право не обирати переможців у випадку, якщо Акцію буде скасовано, або у випадку форс-мажорної ситуації.

9.14. Відповідно до даних Правил Організатор не несе відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

9.15. Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Організатора та Учасників характеру, які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, снігові замети, ожеледиця, значне пониження або підвищення температури повітря, тощо) лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії, тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти, тощо), видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, дії або вимоги органів державної влади чи місцевого самоврядування, що перебувають поза контролем та волею Організатора та Учасників.

9.16. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

9.17. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих умов, та/або спірних питань та/або питань, неврегульованих цими умовами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.