повернутись

Додаток №1

 

до Наказу № 06-АГ від «26» липня 2017 р.

 

Офіційні правила конкурсу

«Даруємо 200 грн.* за відео з установкою запчастини на авто»

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Дані офіційні правила (далі по тексту – «Правила») визначають порядок та умови проведення конкурсу під умовною назвою «Даруємо 200 грн.* за відео з установкою запчастини на авто» (далі по тексту – «Акція», «Конкурс»).

 

* Під «Даруємо 200 грн.» мається на увазі надання промо-коду, який надає право на знижку у розмірі 200 грн., при наступній покупці товару в Інтернет – магазині автозапчастин «EXIST.UA»

 

1.2. Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

 

1.3. Перед участю в Конкурсі Учасник зобов’язаний ознайомитися з цими Правилами. Виконання Учасником умов Конкурсу підтверджує повну та безумовну згоду Учасника з даними Правилами.

 

 

2. Організатор Конкурсу

 

2.1. Організатором Конкурсу є: Товариство з обмеженою відповідальністю «А.Б.С. УКРАЇНА» (далі – «Організатор», «Інтернет-магазин автозапчастин EXIST.UA»), ідентифікаційний код юридичної особи 39491019, що знаходиться за адресою: 02660, Україна, м. Київ, вулиця Магнітогорська, буд. 1, офіс 228.

 

3. Мета проведення Конкурсу

 

3.1. Метою проведення Конкурсу є популяризація Інтернет-магазину автозапчастин EXIST.UA, формування інтересу та просування товарів і послуг Організатора, а також залучення нових споживачів, збільшення обсягів продажу товарів та кількості замовлень, що здійснюються у Інтернет-магазині автозапчастин EXIST.UA.

 

 

4. Учасники Конкурсу

 

4.1. У Конкурсі мають право брати участь дієздатні фізичні особи-громадяни України, яким на момент проведення Конкурсу виповнилося 18 років та які є користувачами сайту www.exist.ua, а також дійсними або потенційними споживачами товарів та послуг, що пропонуються Інтернет-магазином автозапчастин EXIST.UA (далі – «Учасники Конкурсу»).

 

4.2. Не визнаються Учасниками Конкурсу і не мають права брати участь в ній:

 

- іноземці та особи без громадянства;

 

4.3. Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь у Конкурсі виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.

 

5. Територія та період проведення Конкурсу

 

5.1. Конкурс проводиться на всій території України (за винятком тимчасово окупованої території відповідно Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII, території проведення АТО) (далі – «Територія проведення Конкурсу»).

 

5.2. Період проведення Конкурсу з «28» липня 2017 року до «31» грудня 2017 року (далі – «Період проведення Конкурсу»).

 

5.3. Період проведення Конкурсу може бути продовжений або змінений за рішенням Організатора Конкурсу.

 

6. Заохочення Конкурсу

 

6.1. Фонд заохочень Конкурсу (надалі – «Заохочення») складається з наступних заохочень:

 

6.1.1. Промо-код номіналом 200 (двісті) грн. (надалі – «Промо-код»).

 

Під «Промо-кодом» мається на увазі позначення, яке складається з 6 (шести) символів (літер та цифр) та який надає його власнику право на отримання зниж ки у розмірі, що зазначений в номіналі, при наступній покупці (замовленні) товару в Інтернет – магазині автозапчастин «EXIST.UA» .

 

6.1.2. Акційний сертифікат Інтернет – магазину автозапчастин «EXIST.UA» номіналом 3000 (три тисячі) грн. (надалі – «Акційний сертифікат») Кількість Акційних сертифікатів є обмеженою, а саме 1 (один) Акційний сертифікат, який розігрується щомісячно протягом Періоду проведення Конкурсу.

 

Під акційним сертифікатом мається на увазі унікальний код, що надає право на отримання знижки у розмірі, що зазначений в номіналі, при наступній покупці (замовленні) товару в Інтернет – магазині автозапчастин « EXIST . UA » . Акційний сертифікат не є платіжним документом чи цінним папером.

 

Заохочення Конкурсу, визначені в п.6.1. цих Правил, можуть бути використані виключно при здійсненні наступної після отримання Заохочення покупки в Інтернет – магазині автозапчастин «EXIST.UA».

 

6.2.Організатор залишає за собою право збільшити або зменшити Фонд заохочень Конкурсу, або включити додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами.

 

6.3. Зовнішній вигляд, різновид, тип та характеристики (упаковка/об’єм і інші характеристики) Заохочень визначаються на розсуд Організатора та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах.

 

6.4. Заохочення може бути використано одноразово. Дво- чи багаторазове використання Заохочення не допускається. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

 

6.5.У разі неможливості отримання Заохочення Учасником Конкурсу, який здобув право на отримання такого Заохочення, з причин, що не залежать від Організатора Конкурсу, в тому числі, через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем тощо, таке Заохочення використовується Організатором Конкурсу за власним розсудом.

 

6.6.Організатор не несе ніякої відповідальності щодо подальшого використання Заохочень Учасниками та переможцями Конкурсу після їх одержання, за неможливість Учасниками та переможцями Конкурсу використати надані Заохочення з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

 

6.7. Організатор не відповідає за виконання зобов’язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку, якщо учасник Конкурсу, що одержав право на отримання Заохочення, не скористався таким правом у визначені строки та порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються тільки за умови належного виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними Правилами проведення Конкурсу.

 

6.8. Отримання Заохочень передбачено тільки для Учасників Конкурсу та не може розглядатися як грошове зобов’язання.

 

6.9. Учасники Конкурсу мають право відмовитися від будь-якого Заохочення. У разі відмови Учасника Конкурсу від отримання ним Заохочення Конкурсу будь-які претензії Учасника Конкурсу з цього приводу Організатором не приймаються і не розглядаються.

 

7. Умови участі у Конкурсі та отримання Заохочень.

 

7.1. Для участі у Конкурсі особі, що відповідає вимогам, вказаним у розділі 4 цих Правил, потрібно протягом Періоду проведення Конкурсу, зазначеного в п.5.2. цих Правил:

 

7.1.1. Авторизуватися або зареєструватись на Сайті (у випадку якщо особа, не є користувачем сайту www.exist.ua.) та придбати будь-який товар у Інтернет-магазині автозапчастин EXIST.UA.

 

7.1.2. Зняти на відео процес встановлення нової придбаної запчастини, при цьому докладно коментуючи свої дії (далі – «Відеоролик»), а також зазначити (показати у відео) автомобіль на який проводиться встановлення запчастини.

 

7.1.3. Завантажити Відеоролик в аккаунт Організатора на файловому хостингу Dropbox за посиланням: https://www.dropbox.com/request/GlUbojXTuaAPHv9nZeQ7 (далі - «Аккаунт Організатора»). У назві файлу необхідно вказати артикул та бренд встановленої на автомобіль запчастини.

 

7.2. Відеоролик має відповідати таким критеріям та вимогам:

 

- якість Відеоролика повинна бути не менше 480p;

 

- Відеоролик повинен розпочинатися фразою: «Ролик знятий для каналу EXIST.UA»;

 

- чистий звук – є додатковою перевагою для Учасника;

 

- в одному Відеоролику може бути знято встановлення тільки однієї запчастини. Наприклад, заміну повітряного фільтра і установку шин потрібно записувати в двох різних відеороликах.

 

- Відеоролик повинен бути оригінальним записом Учасника та не має містити матеріалів, авторські або інші права інтелектуальної власності на які належать третім особам, за винятком випадків, коли такі права були передані Учаснику у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Учасник гарантує та погоджується з тим, що Організатор звільняється від будь-якої відповідальності щодо будь-яких претензій третіх осіб, авторські або інші права інтелектуальної власності яких були порушені Учасником при створенні відео.

 

- Відеоролик не повинен бути вертикальним;

 

- Відеоролик не повинен містити аудіо-, відео- матеріалів, що порушують авторські права, майнові та немайнові права третіх осіб, зокрема, щодо честі та гідності, ділової репутації третіх осіб, а також будь-які інші відомості, що прямо чи опосередковано порушують чинне законодавство України;

 

- Відеоролик не повинен містити матеріали, які провокують нетерпимість, дискримінацію будь-яких осіб (расизм, ненависть до будь-якої групи осіб чи окремої фізичної особи) включно за ознаками раси, статі, релігії, національності, віку тощо;

 

7.3. У Конкурсі беруть участь усі Відеоролики, які пройшли перевірку (модерацію). Кожен Відеоролик для допущення до Конкурсу проходить перевірку (модерацію) на відповідність цим Правилам та дотримання вимог до Відеороликів, які встановлені цими Правилами. Відеоролики, який пройшли перевірку (модерацію) вважаються схваленими Організатором. Відеоролики, які не відповідають хоча б одній із вимог, передбачених п.7.2. цих Правил та/або іншим вимогам цих Правил, до участі в Конкурсі не допускаються та вважаються такими, що не пройшли перевірку (модерацію), при цьому Організатор залишає за собою право видалити такий відеоролик. Організатор має право не доводити до відома Учасників Конкурсу причини недопущення Відеоролику до участі у Конкурсі.

 

7.4. Учасник гарантує та погоджується з тим, що Відеоролик не буде використовуватись ним для будь-яких інших цілей, окрім участі у Конкурсі, зокрема, Учасник не буде здійснювати розміщення Відеоролику у власному аккаунті або аккаунті третіх осіб на YouTube, відеохостінгах або інших подібних сервісах.

 

7.5. Протягом двох тижнів з моменту проведення перевірки (модерації) та схвалення (допущення) Відеоролику, кожному Учаснику Конкурсу, який належним чином виконав усі його умови, буде надіслано Промо-код.

 

7.6. Кожний місяць серед усіх Відеороликів, які пройшли перевірку (модерацію) та були надіслані Учасниками Конкурсу (завантажені в Аккаунт Організатора) протягом місяця, Організатором Конкурсу буде обраний 1 (один) Відеоролик, який на думку Організатора є найкращим. Організатор приймає рішення щодо обрання найкращого Відеоролику самостійно та на власний розсуд. Учасник Конкурсу, який надіслав (завантажив в Аккаунт Організатора) найкращий Відеоролик, здобуває право на отримання 1 (одного) Акційного Сертифікату (далі – «Переможець Конкурсу»).

 

7.7. Результати визначення Переможців Конкурсу будуть опубліковані на веб-сторінці за адресою: https://www.facebook.com/www.exist.ua у день їх визначення.

 

7.8. Результати визначення переможців Конкурсу є остаточними та оскарженню не підлягають. Організатор не вступає у будь-які суперечки та дискусії з Учасниками Конкурсу щодо визнання Учасників Конкурсу переможцями Конкурсу.

 

7.9. Особисте повідомлення про здобуття права на отримання Акційного Сертифікату буде відправлено на e-mail адресу, яку Учасник Конкурсу вказав при заповненні реєстраційної форми на сайті: www.exist.ua або за вказаним Учасником Конкурсу номером телефону. Організатор не несе відповідальності за неотримання Переможцем Конкурсу відповідного повідомлення на електронну пошту або за вказаним номером телефону.

 

7.10. У випадку якщо Організатор не зможе зв’язатися з Учасником Конкурсу можливими для Організатора засобами зв’язку з незалежних від Організатора причин, то Учасник Конкурсу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення.

 

7.11. У разі відсутності у Учасника Конкурсу можливості/бажання використати/отримати Заохочення Конкурсу з причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує Учаснику Конкурсу жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення Конкурсу.

 

8. Порядок використання Заохочення

 

8.1. Для використання Заохочення Учаснику або Переможцю Конкурсу необхідно вчинити такі дії:

 

8.1.1. Зробити замовлення та придбати будь-який товар в Інтернет-магазині автозапчастин EXIST.UA ( https://www.exist.ua/).

 

8.1.2. Під час здійснення замовлення товару на сайті https://www.exist.ua/ у полі «Коментар» ввести отриманий Промо-код або зазначений у Акційному сертифікаті унікальний код.

 

8.1.3. Відповісти на телефонний дзвінок співробітника Організатора для підтвердження замовлення.

 

8.1.4. Заохочення (Промо-код та Акційний сертифікат) можуть бути використані протягом строку їх дії та виключно під час придбання товару в Інтернет – магазині автозапчастин «EXIST.UA». Строк дії Заохочення зазначається у повідомленні у якому надсилається відповідне Заохочення.

 

8.2. Одне Заохочення можна використати лише один раз. Заохочення не підлягає поділу та/або не може бути використане частинами, шляхом надання часткових знижок на декілька окремих покупок. Одне Заохочення можна використати виключно на наступну після його отримання покупку та на товари, що купуються за одним замовленням.

 

8.3. Знижка за Заохоченнями не сумуються з іншими заохоченнями, знижками, пропозиціями та акціями, що діють паралельно у Інтернет – магазині автозапчастин «EXIST.UA».

 

8.4. У разі обрання Переможцем Конкурсу товарів на суму меншу номіналу Акційного сертифікату або на суму, що дорівнює номіналу Акційного сертифікату, в видатковому документі на кожну позицію товару зазначається:

 

ціна товару;

сума знижки;

сума до сплати.

При цьому, вартість одиниці товару, обраного з використанням Акційного сертифікату, не може бути меншою, ніж 1,20 грн. з урахуванням ПДВ.

 

8.5. При обранні товарів на суму, яка менша за номінал Акційного сертифікату, залишок грошових коштів, як позитивна різниця між номіналом сертифіката та сумою рахунку на оплату за обраний товар Переможцю Конкурсу не повертається, не відшкодовується і не компенсується ні грошовими коштами, ні будь-яким іншим способом.

 

8.6. Якщо сума обраних товарів більша за номінал Акційного сертифікату, то передбачається додаткова сплата різниці (між сумою обраного товару і сумою вказаною на Акційному сертифікаті (номіналом Акційного сертифікату)) грошових коштів, що сплачуються Переможцем Конкурсу в безготівковій формі на розрахунковий рахунок продавця, при цьому сума, що відповідає номіналу знижки, розподіляється пропорційно залежно від кількості позицій (артикулів) товару в видатковому документі. У видатковому документі на кожну позицію товару зазначається:

 

ціна товару;

сума знижки;

сума до сплати.

При цьому сума до сплати не може бути меншою, ніж 1,20 грн., з урахуванням ПДВ.

 

8.7. У разі повернення товару, придбаного за допомогою Акційного сертифікату, повертається лише сума сплачена Переможцем Конкурсу в безготівковій формі, з урахуванням знижки, на розрахунковий рахунок продавця.

 

9. Інші умови

 

9.1. Усі рішення, прийняті Організатором щодо Конкурсу, є остаточними і не підлягають оскарженню.

 

9.2. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України, а саме вимог щодо можливості укладання договору приєднання лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Конкурсі всі Учасники Конкурсу погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.

 

9.3. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Конкурсу і буде їх дотримуватися. З моменту прийняття умов даних Правил, шляхом вчинення дій, які свідчать про участь в Конкурсі (завантаження Відеоролику в Аккаунт Організатора), згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Конкурсу. Учасник Конкурсу надає згоду Організатору на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

 

9.4. Учасник Конкурсу, який повністю або частково не погоджується з умовами даних Правил повинен відмовитися від участі у Конкурсі та не здійснювати завантаження Відеоролику в Аккаунт Організатора.

 

9.5. Учасник також засвідчує, що Організатору Конкурсу надається згода на використання Відеоролику з метою проведення рекламної, маркетингової та/або іншої подібної кампанії, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), в тому числі шляхом створення з наданих відео відеоматеріалів рекламного або іншого подібного характеру, і така згода є достатньою для дотримання вимог ст.ст.296, 307, 308 Цивільного кодексу України, а також абз.8 п.1 ст.8 Закону України «Про рекламу».

 

9.6. Організатор Конкурсу гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання інформації, отриманої від Учасника Конкурсу, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи щодо зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

 

9.7. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданої Учасниками Конкурсу інформації щодо контактів, за якими з ними необхідно зв’язуватись.

 

9.8. Беручи участь в Конкурсі, учасник добровільно погоджується з умовами проведення такого Конкурсу.

 

9.9. Факт завантаження Відеоролику в Аккаунт Організатора, в тому числі й участь в Конкурсу, означає повну згоду Учасника Конкурсу з даними Правилами, в тому числі безумовну добровільну згоду з тим, що Організатор має право на безоплатне використання, обробку та оприлюднення будь-яких добровільно наданих Учасником Конкурсу матеріалів, відеороликів, інформації, e-mail адрес, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про Учасників з метою створення відео-сюжетів та контенту сайту та Інтернет-сторінок, розміщення їх у Інтернет виданнях, на Інтернет сайтах, зокрема на YouTube-каналі «EXIST.UA», а також право публікації в засобах масової інформації, Інтернеті, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ та/або з будь-якою іншою метою, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного та/або комерційного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. При цьому таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу. Авторські права та виключні права інтелектуальної власності на такі матеріали належать Організатору. Надання такої згоди є автоматичною та відбувається шляхом прийняття Учасником участі в Конкурсі.

 

9.10. Надання такої згоди є остаточним та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій на підтвердження згоди Учасників.

 

9.11. Учасник Конкурсу, завантажуючи в Аккаунт Організатора Відеоролик, передає (відчужує) Організатору Конкурсу повністю всі виключні майнові права на Відеоролик, а саме: право на використання Відеоролику, право дозволяти або забороняти використання Відеоролику іншими особами. Передані Учасником Організатору майнові права діють на території всього світу та передаються на весь термін дії авторських прав.

 

9.12. Дані майнові права включають в себе право на: відтворення Відеороликів, публічне виконання і публічне сповіщення Відеороликів, публічну демонстрацію і публічний показ, здійснення перекладу, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни Відеороликів, включення Відеороликів як складових частин до збірників, розповсюдження Відеороликів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників Відеоролику, подання Відеороликів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до Відеороликів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором, здавання в майновий найм та/або комерційний прокат до або після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників Відеоролику, імпорт та експорт примірників Відеоролику.

 

9.13. Учасник підтверджує, що всі виключні майнові права на завантажені в Аккаунт Організатора Відеоролики або інші об’єкти інтелектуальної власності, а також всі виключні майнові права на створені Відеоролики та/або інші об’єкти інтелектуальної власності, під час виконання умов цього Конкурсу в повному обсязі переходять до Організатора Конкурсу, з моменту завантаження Відеоролику в Аккаунт Організатора. Учасник Конкурсу гарантує, що Відеоролики або інші об’єкти інтелектуальної власності, створені в рамках виконання умов Конкурсу є результатом виключно одноосібної інтелектуальної діяльності Учасника.

 

9.14. Учасник підтверджує і гарантує, що з його боку та з боку третіх осіб не існують, і не будуть існувати в майбутньому будь-які претензії та/або заборони щодо використання Організатором об'єктів інтелектуальної власності, створених учасником в результаті участі в Конкурсі.

 

9.15. Згідно цих Правил слід розуміти, що Заохочення, що надаються Учасникам та Переможцям Конкурсу є винагородою, яка надається в обмін на майнові та немайнові права інтелектуальної власності на об’єкти (авторські права тощо), що створюються Учасником та Переможцем у межах цих Правил.

 

9.16. Завантажуючи Відеоролик у Аккаунт Організатора, Учасник розуміє та підтверджує, що всі особи в кадрі, не заперечують проти розміщення відео за їх участю. Учасник розуміє та погоджується з тим, що Відеоролик може використовуватися Організатором Конкурсу на власний розсуд без додаткових згод Учасника. Учасник та особи, які зняті у Відеоролику не будуть висувати жодних претензій до Організатора у зв'язку з подальшим використанням Відеоролику, а також не будуть заперечувати проти його відтворення, розповсюдження, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення через мережу Інтернет для загального відома.

 

9.17. Учасник повністю усвідомлює та визнає, що Організатор Конкурсу, має право без отримання будь-яких додаткових дозволів від Учасника та/або третіх осіб, які зняті на відео і без здійснення будь-яких виплат Учаснику та/або третім особам використовувати Відеоролик, в будь-якій формі і будь-яким способом і таке використання ні за яких обставин не може бути витлумачено як порушення права Учасника та/або третіх осіб, які присутні на відео, на ім’я, на особисте життя та його таємницю, на зображення та інших особистих немайнових прав (в тому числі зазначених у главі 22 Цивільного кодексу України).

 

9.18. Порушення Учасником Конкурсу цих Правил або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил (в т.ч. механізму, порядку та строків проведення Конкурсу тощо) вважається відмовою Учасника від участі у Конкурсі та отримання Заохочення, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Конкурсу будь-якої компенсації, а результати участі цього Учасника у Конкурсі визнаються недійсними.

 

9.19. У разі відмови Учасника Конкурсу від отримання Заохочення відповідно до умов цього Конкурсу, Учасник не має права вимагати від Організатора Конкурсу будь-якої компенсації.

 

9.20. Проїзд до місця отримання Заохочення і в зворотному напрямку, проживання, харчування та будь-які інші витрати Учасників, понесені ними у зв’язку з їх участю у Конкурсі, отриманням та/або використанням Заохочення оплачуються Учасниками самостійно, компенсації чи поверненню не підлягають.

 

9.21. Повна інформація про умови проведення Конкурсу викладена у даних Правилах. З Правилами можна ознайомитись:

 

- на сайті http://prg.exist.ua/video/

 

9.22. Дані Правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Конкурсу, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом їх розміщення на сайті http://prg.exist.ua/video/ та на офіційній сторінці у соціальній мережі https://www.facebook.com/www.exist.ua . Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Правил.

 

9.23. Організатор залишає за собою право призупинити або скасувати Конкурс у будь-який час і за будь-якої причини без попереднього повідомлення.

 

9.24. Відповідно до даних Правил Організатор не несе відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов’язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

 

9.25. Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Організатора та Учасників характеру, які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, снігові замети, ожеледиця, значне пониження або підвищення температури повітря, тощо) лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії, тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти, тощо), видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, дії або вимоги органів державної влади чи місцевого самоврядування, що перебувають поза контролем та волею Організатора та Учасників.

 

9.26. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даного Конкурсу не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якої іншої причини, неконтрольованої Організатором, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Конкурсу, Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Конкурсу.

 

9.27. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих умов, та/або спірних питань та/або питань, неврегульованих цими умовами, остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

повернутись